Een mooie wandeling met smalle bruggetjes en moerassige paden. Dat was de wandeling vandaag richting vogelkijkhut aan de Kropswolderbuitenpolder.

Een polder die ontworpen is na de wateroverlast in Groningen. Het zijn plaatsen die kunnen dienen als waterberging. En verder zijn landbouwgronden omgewoeld tot moerassig natuurgebied sinds 2003.

Ook zijn de voormalige watermolens die de westerbroekstermadepolder en de kropswolderbuitenpolder droog moesten houden omgebouwd tot vispassage. 

Vanuit het Foxholstermeer worden vissen via een stroming aangetrokken naar een grote bak. Eens in de twee uur wordt de inhoud van deze bak in beide polders geloosd. In het ondiepe en snel opwarmende water van de polders leggen de vissen hun eitjes.

We hebben de auto op de parkeerplaats gezet, en zijn daar vandaan terug gelopen naar een pad dat nog voorbij de rotonde ligt. Het pad is vrij smal eerst en drassig. En gaat via smalle bruggetjes, lees een flinke plank, naar een breder mountenbikepad. Die komt weer uit op het fietspad die we gevolgd hebben naar de vogelkijkhut. Een ruime vogelkijkhut met kans op zilverreigers, buizerd en misschien de zeearend. Ook is er kans op eenden van verschillende soorten maar ook futen en gehoorde futen. En met veel geluk een roerdomp.

Hieronder staan de foto's die meer duidelijkheid geven over de paden en uitzicht.