Lengte: 6 km maar je loopt door rietlanden en dergelijke en het pad is niet altijd even goed begaanbaar. Wij hebben heel veel lol gehad. 

Denk er om dat  er veel insecten zijn in de zomer en tijdens het broedseizoen is de route gesloten!!
En verboden voor honden. Wat voor ons logisch is omdat je tussen de Koniks loopt. 
Startpunt: P-plaats aan Kwelderweg tussen
Voor navigatiesysteem: voer postcode
9293MJ in (ligt vlakbij startpunt).

We parkeren de auto op de parkeerplaats. Loop vanaf de parkeerplaats richting het fietspad.  We gaan hier over het veerooster het begrazingsgebied in. We bewonderen  eerst de Koniks en Schotse hooglanders voor we het bos in lopen en volgen de handwijzer met vogelhut, na 700 m links. We lopen een stukje door het bos en komen op een fietspad uit. we lopen nu door tot een gras pad.  Deze volgen we naar achteren. We lopen over het fietspad tussen het overjarige riet door, manshoog met daartussen soms als verassing een Schotse hooglander. Het water speelt in dit gebied een heel belangrijke rol! Door het vele riet komen hier veel water- en moerasinsecten voor, zoals libellen en waterjuffers. En zij zijn weer een belangrijke voedingsbron voor de vaak ‘rode lijst soorten’ onder de moerasvogels, zoals: snor, sprinkhaanzanger, roerdomp, baardman en, wie geluk heeft in het voorjaar, ook de grote karekiet en waterral.

 

We lopen tussen de rietlanden en komen op een plek waar eerst een uitkijkheuvel stond en waar nu een stukje naar  rechts een mooie uitkijktoren voor dark sky is gebouwd, hier heb je een prachtig uitzicht over de rietlanden. Voor ons ligt de Babbelaar en daarachter de Zoutkamperplaat. een prachtig stuk gevarieerd landschap van het Lauwersmeer, een mooi gebied voor roerdomp, baardmannetje en grote zilverreiger. Als je over het water  kijkt, zien we de uitgestrekte rietvelden met daarin de grote spreeuwenslaapplaats (vanaf augustus). De plek waar wellicht honderdduizenden spreeuwen ’s avonds in het riet slapen voordat ze in oktober vertrekken naar Zuid-Engeland om daar te overwinteren. We struinen verder door het riet en zien ineens 2 zeearenden overvliegen! Prachtig.

We slaan linksaf en lopen nu richting uitkijktoren.

 

Ook in dit deel van het natuurgebied rukken struiken en bomen verder op; het gebied verruigt. Dit gaat ten koste van het ondiepe, open water, de slikkige oevers, de grazige vlakten en de uitgestrekte rietvelden. Langzamerhand groeit het gebied dicht, totdat er een (moeras)bos ontstaat. Om dit tegen te gaan, heeft Staatsbosbeheer besloten om grote grazers in te zetten. Na vele jaren experimenteren blijkt de combinatie van Schotse hooglanders en Koniks de beste resultaten te geven.

 

We lopen door en komen bij uitkijktoren De Baak. Hier klimmen we naar boven voor we door lopen over een graspad terug richting auto.

https://youtu.be/VSwY3SdlXJY

Hierbij een filmpje. Gemaakt door Sylvia vanaf de darksky toren die geplaatst vlakbij het fietspad richting Zoutkamp