Noordpolderzijl

Noordpolderzijl (Gronings: Polderziel) is een buurtschap in de gemeente Het Hogeland, ten noorden van Usquert in de provincie Groningen.

Noordpolderzijl heeft de kleinste zeehaven van Nederland en is gelegen aan de Waddenzee, ten zuiden van Rottumeroog. De naam van de buurtschap verwijst naar de zijl van de Noordpolder.

De lettercode voor de boten die Noordpolderzijl als thuishaven hebben is UQ, de afkorting van Usquert. De vissersboten liggen nu op Lauwersoog.  De haven werd vooral gebruikt voor de vangst van garnalen. Er bevond zich in het verleden ook een visafslag.

De haven is alleen bij hoogwater bereikbaar via een smalle, ondiepe geul, de Noordpoldermude. Bij laagwater valt de haven geheel droog. De geul is verbonden met de Zuid-Oost Lauwers, een diepe geul die in westelijke richting leidt naar het zeegat tussen Simonszand en Rottumerplaat. Richting het oosten leidt de Zuid-Oost Lauwers naar het wantij van Rottumeroog en wordt daar ondiep.

Noordpolderzijl vormt bovendien een schitterend decor voor bruidsreportages. In en rond ’t Zielhoes worden regelmatig diverse activiteiten georganiseerd, zoals muziekpodia, concerten, markten en diners.

Tevens is Noordpolderzijl vertrek- en aankomstplaats voor wadlooptochten en rondvaarten op het wad.