Reid om ‘e Krite


In 2005 is de herinrichting van de deelgebieden aan de noordoostkant gestart. De nieuwe inrichting wierp al vrij snel haar
vruchten af. Natte rietlanden, moeras en veenplassen vormen een ideale biotoop voor zeldzame vogelsoorten die elders
zijn verdwenen zoals roerdomp, baardmannetje, blauwborsten waterral. De bruine kiekendief zweeft hier vaak in de lucht.

 

We hebben de auto langs de weg op een parkeerplaats gezet aan Feansterdyk, op een vroege morgen rond half 7 liepen we in het gebied. Echt een vaste route hebben we niet gelopen wel mooi tussen de rietlanden, drassige moerasachtige paden en mooie uitzichten.

We hadden als doel om de roerdomp op de foto te zetten. We hebben er heel veel gehoord maar helaas niet gezien.

Wel is het gebied aan te raden voor vogel liefhebbers. Je hoort een waterral krijsen als een klein kind, de roerdomp hoempen en vele ganzen die als een soort alarm je komst aankondigen.

 

De blauwborsten en baardmannen zitten in de rietlanden op een stengel. Ook de ooievaar mag in dit gebied niet vergeten worden.

 Kortom genieten!

 

De aanwezigheid van otters in De Alde Feanen toont aan dat het water na allerlei maatregelen weer schoon genoeg is. De
kans om ze te zien is overdag klein, maar hun sporen ­ pootafdrukken en spraints ­ zijn wel te ontdekken, vooral in najaar en
winter. Voor de otter zijn onder diverse wegen verschillende faunapassages gemaakt. Otters en ook andere dieren maken
er dankbaar gebruik van.